#teman

Harstad: ”Utgå från eleven”

Årets pristagare av Lärkan är Gleerupsförfattaren Fredrik Harstad, pedagogisk utvecklare hos ABF i Göteborg.
Sedan 2001 har Fredrik Harstad skrivit läromedel för sfi. Det har hunnit bli ett tjugotal böcker sedan dess. En viktig insikt Harstad har gjort som sfi-lärare är att utgå från eleven i sin undervisning och att inte bygga undervisningen på teman och innehåll som saknar relevans för eleven.

Läs mer