#texter

Samhällsinformation – värdefullt gratismaterial för sfi-elever

[2021:02, 2021-02-15] Samhällsinformation är exempel på texter som sfi-elever behöver läsa och förstå. Texterna är ofta intressanta och relevanta för alla som vill bli mer bekanta med det svenska samhället. Flera myndigheter och organisationer har publicerat material för att sprida kunskap om sin del.
Finansinspektionen, Polisen och Systembolaget är exempel på avsändare till tryckt material för sfi-undervisningen. Materialen finns att beställa kostnadsfritt på sfiekonomi.se och utbudet.se.

Läs mer

Autentiskt lyfter

[2021:02, 2021-02-15] Vi är omgivna av text i vardagen. När vi går på stan eller in i en affär: text, text, text.

På A-kursen var det självklart för mig att använda autentiska texter ur elevernas närmiljö. Jag samlade på mig en hel bank med foton på skyltar, anslag, reklam och kvitton som jag sedan använde mig av. Svårt? Det beror på.

Läs mer

Texter i arbetslivet – fler än vi tror

[2021:02, 2021-02-15] Vintern har kommit med besked och hela landet ligger under ett rejält snötäcke. Vi på redaktionen jobbar med vårens teman och slås av hur många intressanta forskare, lärare, författare och andra vi har mött hittills.

I det här februarinumret har vi kommit fram till temat ”Texter omkring oss” eftersom Skolinspektionen och forskning visar att vi i sfi-undervisningen inte i tillfredsställande grad använder oss av de texter som eleverna möter i sin vardag.

Läs mer

Texter omkring oss

[2021:02, 2021-02-15] Varje dag möter sfi-eleven läromedelstexter, digitala texter i lärplattformen och den text som finns i olika appar. Gemensamt för dessa texter är att det är information, instruktioner och texter av berättande, beskrivande och kanske skönlitterärt slag. Vilka texter möter eleven utanför undervisningen?

Läs mer

”Välj texter med omsorg”

[2021:02, 2021-02-15] Utmaningen (och bakläxan) för många sfi-lärare är att anknyta texter som omger eleven i samhälls- och yrkesliv in i undervisningen – det vill säga de texter som eleven faktiskt möter – snarare än de texter som finns i läroboken. Hur kan vi öka textrelevansen i sfi-undervisningen?

Läs mer