#Timperley

I Timperleys fotspår

Så har vi ett nytt år framför oss. 2020. Jag hoppas att du tar dig tid att reflektera – helst tillsammans med dina kollegor – hur du kan utvecklas under 2020 så att undervisningskvaliteten förbättras och elevnöjdheten ökar.

I detta januarinummer (2020) är fokus kompetensutveckling för lärare. Vi lärare (ja, jag kallar mig fortfarande för lärare) har ju ett alldeles särskilt intresse för kunskap och lärande.

Läs mer

Forskningsbaserade principer för lärares professionsutveckling

I utvecklingen av lärares lärande är professor Helen Timperley (Nya Zeeland) den röst som hörs mest, och därmed den mest tongivande professor som de flesta arbetslag följer i sitt kompetensutvecklingsarbete.

Timperleys Teacher professional learning and development (2008) innehåller forskningsresultat om hur kompetensutveckling och professionell lärarutveckling kan gå till. Grundläggande för lärares lärande är att det ska bidra till utveckling av elevernas lärande och kunskapsresultat.

Läs mer