#tvåspråkighet

Tvåspråkiga Fenix förlag blir flerspråkigt

[2019:01, 2019-01-15] 70 000 barn i svensk grundskola har arabiska som modersmål. Hos Bonnierförlagen uppmärksammades detta och ett nytt tvåspråkigt förlag blev ett faktum 2018: Fenix.

Läs mer

Modersmålets betydelse

[2019:01, 2019-01-15] Uppskattningsvis talas 200 språk i Sverige. Drygt 1,5 miljoner människor har svenska som sitt andraspråk. Vad kan vi göra med den vetskapen?

Det finns en seglivad myt som säger att modersmålet stör andraspråksinlärningen. Som om modersmålet skulle störa, förvirra och försena utvecklingen av andraspråket.

Läs mer