#Unis

Månadens sfi: Järpen

När elevantalet plötsligt ökade 2016 ställde det nya krav och en förändring behövde ske på sfi i Järpen i Åre kommun.

Att jobba dag för dag och tvingas till ’svängdörrspedagogik’ är långt ifrån tillfredsställande. Katarina Strandman och Åsa Hansson undervisar sfi, studieväg 3, i Järpen, och såg att eleverna blev frustrerade av för lågt tempo när läraren varje vecka behövde börja om från början, med hänsyn till de nytillkomna eleverna.

Läs mer

Förlaget som satsar digitalt

Sfi-lärartidningen har träffat Åsa Sebelius, affärutvecklare på läromedelsförlaget Liber AB, om deras stora digitala satsning Liber Sfi Digital.

Läs mer