#uttal

Lillemor Malmbo: ”Ge uttal mer tid och fokus”

[2021:11, 2021-11-15] Det här känns som den svåraste krönikan hittills att skriva – om uttal. Kanske för att jag känner att jag måste blotta min osäkerhet kring uttalsundervisning trots mer än tio år i yrket. Tro mig, jag vet hur oerhört viktig uttalsundervisning är när man lär sig ett andraspråk.

Läs mer

Hur viktigt är ett gott uttal?

[2021:11, 2021-11-15] En individ som bemödar sig om ett gott uttal kommer också bli medveten om hur ord stavas. Med ett gott uttal ökar också förutsättningarna att göra sig förstådd i ett samtal.

Debatten om uttal och att kunna ’perfekt svenska’ är aningen tröttsam, om du frågar mig. För vad innebär egentligen ett perfekt uttal? I vårt avlånga land talas svenska med olika varianter av uttal. Våra dialekter skiljer sig åt – så vad är egentligen irriterande i ett uttal som inte låter målspråksenligt?

Läs mer

Uttal

[2021:11, 2021-11-15] För att få samtal att fungera behöver uttalet vara tillräckligt begripligt. Svenska språket innehåller flera utmaningar när det gäller just uttal, från enskilda fonem till satsbetoning.

Det förstaspråk man har kan underlätta eller leda till utmaningar i att kunna uttala svenska ord, fraser och meningar. Oavsett förstaspråk är explicit uttalsundervisning där eleverna får återkoppling på sitt uttal gynnsamt för att utveckla ett målspråksliknande uttal.

Läs mer

”Uttalsundervisning och feedback ger bästa resultat”

[2021:11, 2021-11-15] Andraspråkstalares uttal kommenteras ofta i olika sammanhang – väderpresentatören på teve, butiksinnehavaren i kvarteret och busschauffören på stan. Men vad är det egentligen som irriterar folk – och kan man ändra ett uttal som är inlärt på ett annat sätt än det målspråksenliga?

Lärare på sfi undervisar i uttal i väldigt liten utsträckning.

Läs mer

Uttal – en grund för muntlig produktion

[2021:03, 2021-03-15] Att inte bli förstådd muntligt är ett stort hinder för en vuxen och att lära sig producera språk muntligt på sfi blir därför mycket viktigt för att kunna kommunicera med omgivningen och att kunna vara en del av samhället.

Det är viktigt att kartlägga och fånga upp elever tidigt med uttalssvårigheter och att det blir rätt från början eftersom felinlärning automatiseras snabbt och det är svårt att backa och lära om.

Läs mer