#uttalsundervisning

Öva uttal

[2023:09, 2023-09-15] Att undervisa i språk och samtidigt eftersträva ett begripligt uttal innebär att läraren behöver ha insikter både om målspråkets egenheter och de utmaningar som det medför för inläraren.

Att öva uttal från dag ett och att öva regelbundet kan förbättra inlärarens uttal. Ett begripligt uttal ökar förutsättningarna att göra sig förstådd i samtal. Dessutom kan ett gott uttal skapa goda förutsättningar att stava rätt.

Läs mer

Uttalsundervisning på sfi

Trots att prosodin påstås vara vägen till ’perfekt’ svenska prioriteras inte sådana övningar, konstaterar Angelica Lundvik i sin studie (2017).

I studien Uttalsundervisning på SFI undersöker Angelica Lundvik hur lärare i två mellanstora kommuner bedriver uttalsundervisning på sfi. Genom observationer och intervjuer ser Lundvik att lärare inte organiserar uttalsundervisningen inte följer eller bygger på några gemensamma teorier eller filosofier.

Läs mer