#validering

Kartläggning och validering

För att kunna bedriva en sfi-utbildning vars undervisning ska utgå från eleven måste elevens bakgrund och kompetenser kartläggas. Arbetet mynnar ut i en individuell studieplan.

Med hjälp av kartläggningen synliggörs elevens samlade kunskaper och erfarenheter. Detta arbete är vanligt inför eller i början av en kurs. Att avsätta gott om tid till varje elev ger ett mycket bra underlag inför aktuella och framtida studier. Ju grundligare kartläggning, desto godare förutsättningar för en individanpassad utbildningstid.

Läs mer