#vuxenutbildning

Studie: Den kontinuerliga vuxenutbildningen

[2021:11, 2021-11-15] Utbildningen sfi, svenska för invandrare, har nyligen synats i en studie (Zsoldos 2021). Ett av begreppen som står i fokus är ’kontinuerlig’. Hur tolkas begreppet och hur påverkas verksamheten? Det utreds i denna

Genom en så kallad triangulering av metoder: policyanalys, intervjuanalys och diskursanalys samt en forskningsöversikt hanteras, granskas och analyserar lagstiftarens texter, myndigheternas tolkningar, rektorers och biträdande rektorer utsagor och den diskurs som alla finns inom.

Läs mer