#Yfi

Samarbete på Yfi – vinnande koncept

Inom ramen för Yrkesutbildning med integrerad språkutbildning för invandrare finns Yrkes-sfi, Yfi, i Stockholmsområdet med tre yrkesinriktningar – vård och omsorg på Åsö Vuxengymnasium, bygg och anläggning i Kista på Stockholms Byggtekniska gymnasium, kock och restaurang på Stockholms hotell- och restaurangskola vid Globen.

I nära samarbete där yrkeslärarna är knutna till Yfi bedrivs tvålärarundervisning 26 timmar i veckan.

Läs mer

Månadens sfi: Ystad

I Skåne finns ett samarbete mellan samtliga skånska kommuner när det gäller Yrkes-sfi. I Ystad finns en utbildning för sfi-elever som har siktet ställt inom hälso- och sjukvård, psykiatri och äldreomsorg.

Rektor Alena Langhals möter upp i entrén med ett stort leende. Ystad sfi är i ständig förändring och Yrkes-sfi lockar elever till skolan. Under vårt besök talar vi med sfi-läraren Lars Petersson och vårdläraren Maria Wejnor som har arbetsrummet alldeles intill.

Läs mer