#yrkes-sfi

”Vi måste göra det tillsammans”

[2022:03, 2022-03-15] Sfi-utbildningar blir allt oftare kombinationsutbildningar med sfi och sva mot olika yrken. I Sundsvall ges för närvarande tre paket yrkesutbildningar. I år består komboutbildningarna av inriktningarna bygg, anläggningsförare samt restaurang och livsmedel. En framgångsfaktor för konceptet är samarbetet mellan lärare i sfi/yrkessvenska och yrkeslärare.

Läs mer

Specialpedagogik på yrkes-sfi

Yrkes-sfi är en kombinationsutbildning av teoretisk och praktisk kunskap som eleverna ska kunna använda på praktik och på arbetsmarknaden när de utför ett arbete. Inlärning av språk är mestadels teoretisk medan yrkesutbildning innehåller mer praktiska moment. Det är mycket kunskap som ska läras in under en kort och intensiv tid vilket kan betyda högt tempo för både lärare och elever samtidigt som eleverna kan vara mycket motiverade eftersom de vet att de kan söka ett arbete när studierna är klara. 

Läs mer

Hallå där, Jenny Hostetter

Jenny Hostetter är sfi-läraren som bland annat har skrivit sfi-läromedel och Boken om sfi (2016). Hon har även arbetat som processledare inom sfi-utvecklingssatsningen InVäst i västra Sverige.

Idag är Jenny Hostetter projektledare och har arbetat med yrkesutbildningar med språkstöd inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen sedan 2014 – och arbetar även på NC, Nationellt Centrum för svenska som andraspråk, i Stockholm.

Läs mer

Yrkes-sfi

[2020:10, 2020-10-15] För att lära sig ett språk behövs ett innehåll. För att lära sig ett innehåll behöver man språket. Vad kommer först? Språket eller innehållet?

Åsikter om sfi har länge präglats av att eleverna ska lära sig språket först, innan de är redo för arbete eller studier i andra kurser.

Läs mer