#yrkessvenska

Yrkesspråk utvecklas inte genom ett trollslag

[2023:04, 2023-04-15] När jag nuförtiden lyssnar på de åsikter om invandring, integration och svenska språket som figurerar i media, hör jag bara motstridiga påståenden. Lite förenklat sägs det, att Sverige absolut behöver fler invandrare (som underförstått inte kan svenska), allrahelst sådana med bristyrken där efterfrågan är desperat.

Därefter framhåller somliga politiker att det redan finns för många, framför allt hemmavarande ”invandrarkvinnor” som påstås inte kunna tillräckligt med svenska för att få jobb, varför de ska återvandra.

Läs mer

Bok: Språkdidaktik för yrkeslärare

[2023:04, 2023-04-15] Språket är lärarens undervisningsredskap och elevernas lärverktyg, konstaterar Jenny Edvardsson, doktorand i pedagogiskt arbete, och Barbro Bruce, docent i utbildningsvetenskap i nya boken Språkdidaktik för yrkeslärare.

I boken Språkdidaktik för yrkeslärare. Utmaningar och möjligheter (2023) visar författarna lärarens centrala roll i undervisningen.

Läs mer

Yrkessvenska

[2023:04, 2023-04-15] Språket har en central roll i många yrken. Vi behöver läsa och förstå texter, ta emot muntlig information, skriva meddelanden och samtala med kollegor och andra i vår yrkesvardag. Vad är yrkessvenska och hur kan man lära sig det?

Kombinationsutbildningar, där vuxna kombinerar yrkesutbildning med språkstudier, växer. Yrkeskurser och yrkespaket på komvux spänner över en rad olika branscher, exempelvis Barn och Fritid, Hotell och Turism, Försäljning och Service, Bygg och Anläggning.

Läs mer

Teknikstödd språkutveckling i yrkessvenska

[2023:04, 2023-04-15] Språkutveckling sker vanligen situerat, i autentiska situationer, när man verkligen behöver det. Teknikstödd språkutveckling, exempelvis via appar, kan vara ett komplement i lärandet. En sådan app är Lingio.

Det var för åtta år sedan som Yashar Moradbakhti, i dag vd på företaget Lingio, tillsammans med två tidigare kollegor från Spotify och EA Games, Morten Diesen och Per-Olov Jernberg, tog de första stegen i produktutvecklingen av appen.

Läs mer

”Vi måste göra det tillsammans”

[2022:03, 2022-03-15] Sfi-utbildningar blir allt oftare kombinationsutbildningar med sfi och sva mot olika yrken. I Sundsvall ges för närvarande tre paket yrkesutbildningar. I år består komboutbildningarna av inriktningarna bygg, anläggningsförare samt restaurang och livsmedel. En framgångsfaktor för konceptet är samarbetet mellan lärare i sfi/yrkessvenska och yrkeslärare.

Läs mer