#Ystad

Månadens sfi: Ystad

I Skåne finns ett samarbete mellan samtliga skånska kommuner när det gäller Yrkes-sfi. I Ystad finns en utbildning för sfi-elever som har siktet ställt inom hälso- och sjukvård, psykiatri och äldreomsorg.

Rektor Alena Langhals möter upp i entrén med ett stort leende. Ystad sfi är i ständig förändring och Yrkes-sfi lockar elever till skolan. Under vårt besök talar vi med sfi-läraren Lars Petersson och vårdläraren Maria Wejnor som har arbetsrummet alldeles intill.

Läs mer