Yrkesspråkappen som leder till mimetiskt begär

Teknikstödd språkutveckling i yrkessvenska

Text: Annsofie Engborg. Foto: Lingio.

[2023:04, 2023-04-15] Språkutveckling sker vanligen situerat, i autentiska situationer, när man verkligen behöver det. Teknikstödd språkutveckling, exempelvis via appar, kan vara ett komplement i lärandet. En sådan app är Lingio.

Det var för åtta år sedan som Yashar Moradbakhti, i dag vd på företaget Lingio, tillsammans med två tidigare kollegor från Spotify och EA Games, Morten Diesen och Per-Olov Jernberg, tog de första stegen i produktutvecklingen av appen.

– Vi ville bidra till samhället, berättar Yashar Moradbakhti.

Under sommaren 2015 påbörjades arbetet som fortsatte som ett volontärprojekt de första två åren. I dag är de ett 20-tal anställda med bland annat statliga Almi Invest som investerare.

– Tillsammans med ett lärarteam hittade vi en lösning. Nyckeln till framgång har varit likställda team medtekniker och pedagoger, förklarar Yashar.

Det är tydligt att språket är den mest avgörande faktorn för att få anställning i Sverige. Nyligen visade en rapport från SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle) att 87 procent av tillfrågade rekryterare anser att ett bristande språk är utmaning för att anställa.

Genom att fråga sig vad det är som gör enkelt för branschen att anställa har exempelvis Kommunal, Vårdföretagen och experter varit viktiga aktörer i utvecklingen. Till sin hjälp har Yashar Moradbakhti och hans team använt Arbetsförmedlingens yrkesstatistik ”Var finns jobben?” för att få ett femårsperspektiv på de kommande behoven, undersökt var de större volymerna finns och kontrollerat med Statistiska Centralbyrån, SCB, om i vilka branscher det finns flest utrikesfödda. Det har lett till att de idag täcker yrkessvenska för 25 stora yrkesroller.

Övningar med låga trösklar

Anders Forsberg har tidigare erfarenhet som sfi-lärare och lärare i yrkessvenska. Han beskriver appen som ”pedagogiskt har mycket under huven”, men som inte direkt syns när man gör en övning. Appen bygger på generell pedagogik med repetition med variation inom respektive kunskapsfält.

– Som en hermeneutiskt uppåtgående spiral, förklarar Anders Forsberg.

Den pedagogiska designen bygger på det som kallas spelifiering eller gamifiering (eng. gamification). Övningarna är tänkta att trollbinda användarna så de så att säga förlorar sig i spelet.

– Vi har skapat låga trösklar för att komma in i övningarna. Genom ett enkelt sms kommer användaren direkt in i en övning, berättar Anders Forsberg. Men vi har också utmanande övningar, det som Vygotskij kallar för övningar i ”den proximala utvecklingszonen”.

Hur möter appen vuxnas lärande?

– Vuxna har med sig erfarenheter in i vuxenstudier och på en arbetsplats – en del har erfarenhet av att ha en lyckad studiegång. För dem är lärandet lustfyllt. Lingio-appen är extra lämpligt för de personer som har större behov av positivt stöd och lustfylld pedagogik i sitt lärande. Vi arbetar med gamifiering, som leder till ökat övande, ett enkelt och smidigt gränssnitt, översättningsstöd och relevant yrkessvenska.

– Vi satsar på lustfyllt och lekfullt. Det är en snäll app. Användaren ska känna sig trygg och inkluderad i sitt lärande. Vi har medvetet integrerat KASAM, känsla av sammanhang, i appen genom att tänka på begriplighet, struktur, hanterbarhet och meningsfullhet.

Normkritiskt perspektiv

Yashar Moradbakhti betonar även vikten av arbetet med normkritiskt perspektiv i utformandet av innehållet i apparna.

– Vi har noga tänkt igenom vem som frågar, vem som vet och vem som svarar i dialogerna. Hälften av personerna som visas i appen är män och hälften kvinnor, oavsett om ett avsnitt i appen handlar om ett mans- och kvinnodominerat yrke.

– Vi tror på att lägga fram role models, fyller Anders Forsberg i. Det väcker ett mimetiskt begär, viljan att få ett jobb, att klara sig bättre på arbetsmarknaden, som personerna i Lingios övningar.

Avslutningsvis – vad vill ni hälsa till tidningens 3 000 läsare?

– Vi samarbetar med kommuner och företag. Hör av er och testa appen! Vi satsar lika mycket på lärarportalen som kurser. Med portalen kan läraren på ett lustfyllt sätt hantera alla elever, grupper, starta kurser och följa progressionen i minsta detalj, kommunicera direkt med deltagarna, med mera.

– Viktigt att det är enkelt och tillgängligt med lärande. Med språkappen kan deltagarna komma åt sina övningar när det passar dem, 24/7. En övningsrunda kan ta allt mellan 5–15 min och deltagarna kan öva på bussen, eller när det passar dem. Det är roliga språkövningar, så det känns som att spela Candy Crush, fast man lär sig yrkesspråket.

Kostar appen något?

– Det är kommunen och företagen som är våra kunder. Slutanvändarna behöver inte betala.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.