Tjänster

Projekt-/produktionsledning

Bokproduktion

Med en projektledare har vi koll på tidplan, budget och vem som gör vad. I en bokproduktion ser projektledaren till att driva arbetet framåt och ansvarar för att rätt kompetenser är aktiva i projektet. Projektledaren initierar och skapar mötesarenor för samtliga involverade – författaren, redaktören, formgivaren, fotografen och tryckeriet.
Produktionsledaren har kontakt med projektledaren och tryckeriet och säkerställer att boken (och ev. tillhörande komponenter som trycksaker, film, webb och app etc) produceras.

Webbproduktion

Vår produktionsledare sköter all kontakt mellan ditt företag och webbyrån. Produktionsledaren ser till att samla in allt material (grafisk profil, texter, foton och film) som behövs och ansvarar för att ge webbyrån får det de behöver för att kunna skapa er nya eller uppdaterade hemsida.

Redaktör och textbearbetning

Förlagsredaktör

Våra erfarna förlagsredaktörer har kontinuerlig kontakt med uppdragsgivaren (förlag eller författare) och strukturerar och bearbetar manus. Redaktörens roll är att säkerställa att bokmanusets språk och stil anpassas till avsedd marknad och målgrupp.

Tidningsredaktör

Har ditt företag en tidning eller har ni en tidningsidé? Vi har redaktörer och journalister som ser till att driva din idé hela vägen in i mål. Redaktören planerar struktur och innehåll; skriver texter och samlar in texter från journalister och skribenter för redigering.

Skribent

Facktexter om litteratur, skrivande och språk

Vi skriver kortare och längre texter – kåserier, krönikor, essä och debattartiklar om litteratur, skrivande och språk. Vi har även mångårig erfarenhet av att skriva anbud inför upphandlingar inom utbildningssektorn.

Person- och företagsreportage

Behöver du och ditt företag synas eller göra er röst hörd inom ert specialområde? Vi har erfarna skribenter och journalister som intervjuar, skriver och fotograferar – och därmed skapar intressanta reportage redo för publicering. (Vi har bland annat skrivit för Mitt i, Karisma STHLM och Grundskoletidningen.)

Rådgivning

Författarrådgivning

Att skriva bok för med sig många funderingar. Hos oss kan du boka rådgivningstimmar för att få klarhet. Du som är författare undrar säkert om du har en bra bokidé. Om det är rätt vinkling? Rätt tänkt målgrupp? Du kanske känner osäkerhet kring val av genre, språk, stil och tonalitet. Du kanske har funderingar kring struktur; vad som ska vara med och inte vara med? Boka rådgivning hos oss för att prata om ditt manus, om utgivning, om marknadsföring och smart pr.

Rådgivare hos förlag

Du som är utgivningsansvarig på ett förlag har en rad olika beslut att fatta i samband med utgivning. Hos oss kan du boka rådgivningstimmar i ert arbete med affärsområdesutveckling. Med vår rådgivare kan du även få en kvalificerad bedömning om ett manus är gångbart, marknadsmässigt och har adekvat inriktning. Vi erbjuder även frilansredaktör och lektörsläsning av manus.