Tjugo års spridning av forskning

Text: Andreas Kjörling. Foto: Johan Marklund

[2020:05, 2020-05-15] Skolporten.se är en webbsida helt dedikerad till spridning av kunskap och forskning om allt som rör skolans värld. Utöver en mängd olika nyhetsbrev anordnas konferenser och utbildningar. Sfi-lärartidningen fick en intervju med vd Birgitta Hartzell, som berättar om företaget och höstens planer.

I tjugo år har Skolporten bevakat forskning, rapporterat och spridit kunskap kring allt som rör skolans värld. Varje år anordnas dessutom en mängd konferenser, där lärare från hela landet samlas för att både fortbilda sig och utbyta erfarenheter och kunskaper. Naturligtvis är detta något som Sfi-lärartidningen premierar. Vi tog därför kontakt med vd Birgitta Hartzell för att höra mer om Skolporten och vad hösten bjuder på.

– Skolporten är en webbsida som samlar nyheter och forskning kring skola, från förskola till vuxenutbildning. Hos oss hittar man nyheter från hela Sverige som har publicerats digitalt. Vi uppdaterar vår sida två gånger per dag för att alltid ha det senaste. Vi bevakar forskning på de olika universiteten i Sverige och intervjuar mer än hundra nydisputerade doktorer (fil.dr.) varje år. Vi vill ge en service till svenska lärare, så de enkelt kan hitta den forskning de söker.

Sidan skolporten.se ger ut en mängd olika nyhetsbrev, där läsaren själv kan välja vad som passar beroende på inriktning och önskad frekvens. Alla nyhetsbrev och hela webbsidan är gratis. Sidan drivs av Skolporten AB helt utan finansiellt stöd från staten (eftersom universiteten i Sverige är statliga, är det inte en orimlig tanke att ett statligt stöd skulle finnas – red. anm.). Företaget lever dels på annonsförsäljning och dels på anordnandet av konferenser. I skrivande stund anordnas ingen konferens med specifik sfi-inriktning, likväl bjuder hösten på en mängd olika intressanta arrangemang.

– Först av allt vill jag betona att jag vet att sfi och sva (svenska som andraspråk – red. anm.) inte är samma sak. Men det är klart att vissa sva-konferenser för grundskolan och gymnasiet har flera föreläsare som kan passa sfi. Jag tänker framför allt på Qarin Franker som ska tala om alfabetisering och Elisabeth Zetterholm som talar om uttalsundervisning. Dessutom passar ju alla vuxenutbildningskonferenser för sfi. Nu är det mycket fokus på distans­under­visning och individualisering, samt även en föreläsning om hur man som pedagog på bästa sätt tar hand om traumatiserade elever.

De fysiska konferenserna anordnas i Stockholm, Malmö och Göteborg och varar oftast under två dagar. Ibland anordnas endagskonferenser även i anslutning för att deltagarna ska kunna medverka tre dagar i sträck och slippa dubbla resor. Utöver de fysiska konferenserna som planeras till hösten finns naturligtvis också redan nu en mängd intressanta webbkonferenser planerade. Det ska dock sägas att alla planerade fysiska konferenser också kommer att finnas digitalt, efter som ingen riktigt vet vad framtiden bjuder på för utmaningar.

 

Läs mer om Skolportens konferenser här: https://www.skolporten.se/konferenser/

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.