Folkbildningens roll i Sverige

Undervisning som kopplas till konkret nytta

Text: Annsofie Engborg. Foto: Privat.

[2022:09, 2022-09-15] Folkbildningen har en viktig roll för vuxna. Att studera inom folkhögskola kan ge den högskolebehörighet man behöver för vidare studier. Kännetecknande för folkhögskolans kurser är att se och utgå från varje individ och att samskapa utbildningens innehåll tillsammans – andragogikens idé i en liten ask.

I Skärholmen centrum, söder om Stockholm, finns Röda korsets folkhögskola, en av Sveriges 155 folkhögskolor. Här undervisar 15 lärare. På skolan finns två grupper som lär sig svenska i kursen ”Svenska från dag 1”; en förmiddagsgrupp och en eftermiddagsgrupp. En av lärarna som undervisar i gruppen är samhällsvetaren Torbjörn Granrot. Han undervisar i samhällsorientering och ser det språkliga perspektivet på undervisningen som något centralt.

Tidigare fanns enbart så kallade Allmän kurs och Särskild kurs, bland annat Kurs i hållbar utveckling, Dokumentär i världen, Vård och omsorg på denna folkhögskola, men numer finns även Svenska från dag 1, i dagsläget fem veckor, och som vänder sig till nyanlända vuxna. 

Vilka studerar Svenska från dag 1 hos er?

– Hos är det ifrämst ukrainare, men även några ytterligare med andra nationaliteter. Eftersom flyktingar från Ukraina är i Sverige under EU:s massflyktingdirektiv så får de inte gå sfi. Istället studerar de svenska hos oss. I båda grupperna finns individer i alla åldrar, från 18 år och uppåt, men de flesta är i 30–50-årsåldern.

– De flesta deltagare jag möter består av väldigt motiverade personer med högskoleutbildning. De lär sig snabbt, konstaterar Torbjörn Granrot.

Svenska för invandrare, sfi, är en utbildning som ges på komvux, har en egen kursplan och betyg. Den utbildningen vänder sig till folkbokförda individer över 16 år i Sverige och till individer som har begränsade kunskaper i svenska. Inom folkhögskolan används vanligtvis inte kursplaner och inte heller betyg. Men det finns folkhögskolor med betygsrätt.

Vad innebär Svenska från dag 1?

– Vi undervisar nyanlända asylsökande i kursen Svenska från dag 1. Den är tidsbegränsad och varar i dagsläget i fem– sju veckor, man kan komma att bli längre. Kännetecknande för våra kurser är att vi möter individen där den är och vi anpassar undervisningen utifrån det. Kännetecknande för folkhögskola är också vår syn på kunskap och att mäta kunskap. Vi har inte prov. På allmän kurs får man ett sammanvägt omdöme. Vi frågar oss om individen har kapacitet för högskola och en vilja till förändring.

– Det är jätteviktigt att de inte blir utnyttjade i samhället och på arbetsmarknaden, förklarar Torbjörn Granrot.

Nästa steg är temat Kroppen och sjukdomar. Vart vänder man sig om man är vuxen eller om man har barn och behöver vård? Vi kommer både att öva kroppsdelar och Målet är att de ska klara av att söka vård och få den hjälp de har rätt till. Barn under 18 år har rätt till fri vård och tandvård. Vuxna personer som är i Sverige under massflyktingdirektivet har enbart rätt till vård som inte kan anstå

./.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.