Undervisning som utvecklar digital litteracitet

Text: Annsofie Engborg

[2022:12, 2022-12-15] I ”Digital Literacy Practices in Everyday Life and in the Adult L2 Classroom: The Case of Basic Literacy Education in Swedish” (2021) utforskar Norlund Shaswar digital litteracitet hos en vuxna invandrare i Sverige, och digital litteracitet i kursplanen för sfi (svenska för invandrare). Norlund Shaswar genomför sin studie via klassrumsobservationer och individuella så kallade semistrukturerade intervjuer med eleven och hennes lärare.

Studien visar att eleven har begränsade möjligheter att utanför klassrumstid delta i digitala litteracitetsövningar i sitt vardagliga liv. Eleven deltar övervägande i social interaktion med familj och vänner. Sfi-läraren uppmuntrar henne endast på ett begränsat sätt att engagera sig i att utveckla sin digitala litteracitet.

Norlund Shaswar menar att elevernas praxis för digital litteracitet kan användas i pedagogiska syften för att bättre ansluta till elevens transnationella praxis och för att läraren ska förstå elevens hela språkliga repertoar och utbud av litteracitet för lärande.

 

Källa: Norlund Shaswar, A. (2021). Digital Literacy Practices in Everyday Life and in the Adult L2 Classroom: The Case of Basic Literacy Education in Swedish. In: Levine, G.S., Mallows, D. (eds) Language Learning of Adult Migrants in Europe. Educational Linguistics, vol 53. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-79237-4_8

 

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.