Vad tänker utbildningsministern om framtidens sfi?

”Kraven på deltagarna behöver höjas”

Text: Annsofie Engborg. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

[2023:06, 2023-06-15] Sedan hösten 2022 har vi en ny regering, ledd av statsminister Ulf Kristersson (M). Nytillträdd utbildningsminister är Mats Persson (L). Vad tänker han om sfi och sfi:s framtid? Sfi-lärartidningen passade på att ställa några frågor.

Vad tänker utbildningsminister Mats Persson om sfi? Vad ser han behöver göras?

Sfi ges i kommunal och upphandlad regi. I storstäder är 66 % är upphandlade. Vad tänker du om det?

– Det är i grunden bra att det finns olika aktörer som tillhandahåller sfi. Dock anser jag att kommuner behöver ställa mycket höga krav i upphandlingar. Det är viktigt för att den svenskundervisningen som köps in faktiskt ska leverera resultat.

Sfi har sedan en tid tillbaka tre studievägar. Vad tänker du om den indelningen? 

– Att det görs en sortering baserat på vilken utbildning man har med sig till Sverige är klokt. Det finns forskning som visar att den som har ett mycket gott ordförråd och ett starkt skriftspråk på sitt hemspråk också har lättare för att lära sig ett nytt språk.

Hälften av sfi-lärarna är behöriga. Vad kan göras för att öka behörigheten? Tycker du att de 30 hp i svenska som andraspråk som krävs för behörighet är tillräckligt, eller kan vi se över kraven för behörighet?

– När kommunerna upphandlar borde de vara noga med att se till att efterfråga behöriga lärare. Det kommer höja efterfrågan på sfi-lärare vilket kan göra att fler utbildar sig till det. I dagsläget har inte regeringen aviserat någon ambition att ändra sfi-lärarutbildningen.

Vad ser du som framtidens sfi? Vad vore optimalt för nyanlända vuxna om 5–10 år? Är det sfi eller vad ska till?

– Sverige har tagit emot många invandrare under de senaste åren, och sfi är viktigt för att alla dessa ska lära sig svenska. Svenskkunskaper är avgörande för att få ett jobb och bli en del av samhället. Jag menar att kraven på deltagarna i sfi behöver höjas. Idag kan man vara inskriven på sfi men i praktiken inte dyka upp. Det är inte rimligt och därtill respektlöst mot de lärare som infunnit sig för att lära ut svenska.

Aktuellt om sfi

  • I tidigare granskningsrapporter från Skolinspektionen har flera utmaningar inom sfi uppmärksammats avseende kvalitet och likvärdighet.
  • Skolverkets senaste statistik visar att antalet deltagare sjunker, genomströmningen i utbildningen har försämrats och att antalet studieavbrott inom komvux i sfi ökat. Under 2022 studerade 132 000 individer sfi, en minskning med 7 procent, jämfört med föregående år. Hälften av eleverna på sfi blev godkända och 46 procent avbröt kursen.
  • Eleverna upplever att innehållet i undervisningen inte är verklighetsnära. Kursinnehållet speglar inte kommunikationssituationer i det vardagliga livet och undervisningen upplevs därmed inte vara användbar för deras egen vardag och verklighet. Detta, befarar Skolinspektionen, påverkar elevernas motivation, enligt rapporten från 2023.
  • Hälften av sfi-lärarna är behöriga. Det innebär att de har en lärarexamen och att de studerat minst 30 hp svenska som andraspråk. Skolverkets studier och forskning visar även att lärarnas språkdidaktiska kompetens ibland inte är tillräcklig för att möta behovet av individanpassning av undervisningen. En utmaning sfi-lärare har att förhålla sig till är stora elevgrupper och kontinuerligt intag samt den flexibilitet i studierna det innebär när elever kombinerar sfi-studier med arbete och andra studier.

 

./.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.