Specialpedagogkonsult Maria Engstam

Uttal – en grund för muntlig produktion

Text: Maria Engstam

[2021:03, 2021-03-15] Att inte bli förstådd muntligt är ett stort hinder för en vuxen och att lära sig producera språk muntligt på sfi blir därför mycket viktigt för att kunna kommunicera med omgivningen och att kunna vara en del av samhället.

Det är viktigt att kartlägga och fånga upp elever tidigt med uttalssvårigheter och att det blir rätt från början eftersom felinlärning automatiseras snabbt och det är svårt att backa och lära om. Uttalet är grunden för språkinlärningen. Om en elev uppfattar ljuden fel blir uttalet och därmed blir också läsningen och skrivningen fel.

En annan svårighet som är kopplad till uttal är att sfi-elever inte kan skilja på bokstävernas namn och bokstävernas ljud, vilket skapar läs- och skrivsvårigheter. Ett sätt att undvika detta är att använda appar där eleverna kan lyssna och memorera bokstavsljuden tillsammans med uttalsträning. (Exempel: Hej Svenska.) Vidare kan det vara svårt att uttala långa svåra ord och ett tips är att lära eleven att dela upp ordet i stavelser, vilket också är en bra lässtrategi.

Med andra ord är uttalsträning viktigt och bör likställas med andra kursmoment och planeras in som ett naturligt moment i undervisningen. Uttal innebär att öva både enskilda språkljud och hela fraser och meningar – intonation (tonfall), rytm och betoning – och kan tränas på alla nivåer i sfi-undervisningen. Träning av uttal bör ske kontinuerligt i undervisningen och som hemuppgift. Inläraren behöver endast träna ca tio min varje dag framför spegeln utanför undervisningstid för att det ska få en positiv effekt.  Träning kan ske via ordlistor, listor med användbara fraser och dialoger som eleverna tränar på i klass med läraren och hemma som läxa.

Att lära sig rätt uttal är som att lära sig spela ett nytt instrument – man måste träna en stund varje dag.

Boktips: Språkljud Utveckling av Gunnel Wendick.

 

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.