Uttal i sfi-undervisningen

Text: Annsofie Engborg.

[2023:09, 2023-09-15] Två frågor till Elisabeth Zetterholm, biträdande professor vid Linköpings Universitet (LiU) om uttal:

Hur övar vi uttal på bästa sätt? Är det klokare att dela in eleverna i ’språkgrupper’, så alla som exempelvis talar tigrinja övar uttal tillsammans?

– Det är ju helt riktigt att talare som har olika modersmål, eller kunskap i andra språk som de behärskar på en högre nivå, kan ha olika svårigheter att lära sig ett begripligt svenskt uttal. Det beror vanligtvis på typologiska skillnader mellan språken, dvs uppsättningen av språkljud och prosodiska skillnader. Här kan elever på exempelvis sfi hjälpa varandra. Men för att få en bredare kunskap, mera input och en metalingvistisk kompetens är det värdefullt att man talar om och jämför likheter, skillnader, svårigheter, artikulation mm mellan olika språk gemensamt i klassrummet. Jag tror att ’språkgrupper’ kan vara värdefullt ibland, men generellt tror jag att elever får en större förståelse för att eleverna har olika utmaningar om man tar upp det här gemensamt i klassrummet. Det kan naturligtvis vara en utmaning för läraren.

Hur ser du att lärare kan stötta elevernas medvetenhet om uttal? 

– Här finns många olika sätt som säkert stärker eleverna på olika sätt utifrån individuella behov och förutsättningar. Först och främst är elevens motivation viktig.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.