Uttal

Text: Annsofie Engborg.

[2021:11, 2021-11-15] För att få samtal att fungera behöver uttalet vara tillräckligt begripligt. Svenska språket innehåller flera utmaningar när det gäller just uttal, från enskilda fonem till satsbetoning.

Det förstaspråk man har kan underlätta eller leda till utmaningar i att kunna uttala svenska ord, fraser och meningar. Oavsett förstaspråk är explicit uttalsundervisning där eleverna får återkoppling på sitt uttal gynnsamt för att utveckla ett målspråksliknande uttal.

Det finns flera utmaningar i svenska språket vad gäller målspråksenligt uttal. Dels handlar det om enskilda fonem, exempelvis de rundade främre vokalerna (o, u, y, å och ö) som är en utmaning för de flesta.

Svenska språkets prosodi, alltså rytm och melodi, är också en aspekt i uttalsövningar. Prosodin delas in i ordbetoning, ordaccent och satsbetoning. Ordbetoningen visar i vilken stavelse betoningen ligger. Ordaccent delas upp i akut och grav accent, vilket tydliggör skillnaden mellan stegen och stegen, tomten och tomten, anden och anden. Ordaccenter kan tyckas närmast omöjligt för en andraspråksinlärare att höra skillnad mellan – och än mindre kunna producera med korrekt accent. Satsbetoningen rör obetonade och betonade stavelser i en hel sats.

 

 

./.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.