Specialpedagogkonsult Maria Engstam

Utveckla yrkessvenska på arbetsplatsen

Text: Maria Engstam.

[2023:04, 2023-04-15] Att lära ett språk via språkstudier och ett arbete eller praktik är optimalt ur ett specialpedagogiskt perspektiv eftersom flera sinnen används samtidigt och teori och praktik integreras tillsammans genom learning by doing.

Det är en hög motivationsfaktor att få praktisera språket på en arbetsplats eftersom att eleven ser den direkta nyttan med att utvecklas språkligt. Dock förutsätter detta att eleven befinner sig på en arbetsplats eller praktikplats där eleven har kollegor att samtala med och att de kommunicerar på elevens nya språk. För den som ska utveckla sitt språk är det viktigt att få möjlighet att använda språket på olika sätt i att kommunikationssituationer med kollegor eller kunder.

Det finns även andra sätt att lära sig svenska för ett särskilt yrke och ett kan vara att använda sig av kurser från språktjänsten Lingio där eleven lär sig svenska ord förknippade till ett specifikt yrke eller bransch via en app, dator eller via platta och eleven kan även träna uttal. Tjänsten erbjuder yrkessvenska inom många olika yrken och branscher och tjänsten är även anpassad för eleverna med svenska som andraspråk genom att erbjuda översättning direkt från yrkessvenska till olika modersmål. Kursen är uppbyggd som ett spel med hjälp av AI-teknik, vilket kan höja motivationsfaktorn och hjälpa eleven att genomföra hela kursen samtidigt läraren/handläggaren kan se vad och hur eleven presterar. Tjänsten kan också användas av exempelvis handläggare till deltagare inom olika arbetsmarknadsåtgärder eller inom stöd och matchning.

Sist men inte minst erbjuder exempelvis Nypon och Vilja förlag läromedel som är anpassade mot ett specifikt yrke och lättläst skönlitteratur om olika yrken som ibland även är översatt till andra språk. Vidare kan eleverna även lyssna på böckerna via Inläsningstjänst om skolan erbjuder denna tjänst.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.