Vad är IoT?

Text: Andreas Kjörlin

[2020:04, 2020-04-15] IoT kallas på svenska för ’sakernas internet’ och rör både våra personliga ägodelar men finns även inom industrier och samhället i stort.

Förkortningen IoT står för Internet of Things och refererar till alla ”smarta” saker som vi äger är kopplade till internet, så att vi kan styra dem digitialt –  så som dörrlås, tv-apparater, kameror och självstyrande fordon m.m. Mer än 20 miljarder saker beräknas vara uppkopplade i år. Till IoT räknas också servrar, datorer, surfplattor och mobiltelefoner. IoT kan därför också hjälpa studenter att kommunicera både med lärare och med andra studenter i realtid.

Inom undervisning kan IoT användas till närvarokontroll, elevarbete (en kamera kan exempelvis skicka video direkt till molnet) och därmed också utvärdering. Med hjälp av en uppkopplad virtuell verklighet kan vardagliga situationer och interaktioner simuleras som tillsammans bidrar till undervisningen.

Anonymisering, integritet och personliga data är viktiga frågor inom forskningen för IoT. Samtidigt som IoT medför en mängd möjligheter innebär det också begränsningar så det krävs (ibland) kostsam utrustning vilket begränsar användningen på bred front.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.