Vad är lättläst?

[2019:03, 2019-03-15] Det finns ingen mirakelformel. Vi utgår från språket, formen och innehållet, hur de samspelar är avgörande för hur lättläst en bok är. Inom varje parameter finns undergrupper. Alla böcker och berättelser kan faktiskt inte skrivas om till lättläst. Berättelsen och handlingen kan gå förlorad. Språket kan gå förlorat, säger Lina Nordstrand, Vilja förlag.

 

  • Språket: Vardagsnära som läsaren känner igen. Inte för många lågfrekventa språk. Steget från att läsa till att prata får inte vara för långt. Det ska vara en enkel synonym, ett språk som ligger nära vardagsspråket.
  • Korrekt grammatik: Enkel ordföljd – subjekt, predikat och objekt.
  • Inga metaforer.
  • Okända ord, som exempelvis droska, behöver sättas i ett sammanhangså man förstår vad det betyder, med respekt gentemot läsaren.
  • Innehållet: ett innehåll som läsaren kan relatera till. Ju mer intressant, desto mer läsnyfikenhet har man. Innehållet måste vara intressant och relevant och användbart. Gärna om arbete eller något som är nära läsarens egen vardag.
  • Berättelsen får inte innehålla för många karaktärer.
  • Berättelsen måste vara kronologisk. Från a via b till c. Utan tillbakablick. Annars blir läsaren desorienterad. (Men ju högre nivå, desto mer flexibel kan berättelsen vara.)
  • Löpande textför att få läsflytet. Det ska ligga nära andra prosatexter, som tidningstext.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.