Norsk studie om flerspråkiga assistenter i undervisningen

Vad vet vi om modersmålsstöd?

Text: Annsofie Engborg.

[2024:06, 2024-06-15] I Norge har forskare vid Oslo Metropolitan University – Storbyuniversitetet (OsloMet) genomfört en pilotstudie (2023) och sett goda resultat med modersmålstalande assistenter i norskutbildning inom vuxenutbildningen.

Studien som bestod av en undersökningsgrupp med språkstöd och en kontrollgrupp med norskspråkig assistent visar att deltagarna med språkstöd på sitt eget modersmål visade ett bättre resultat på det nationella provets hör- och läsförståelse. Lärdomar och insikter från studien finns publicerad i en handbok i Norge (Vilhjamsdottir, Tøge, Malmberg-Heimonen & Søholt, 2023).

I svensk vuxenutbildningskontext framgick enligt en undersökning (NC 2019) att sfi-lärare som har erfarenhet av att arbeta med språkstöd ser stora vinster med detta. Man nämner bland annat förbättrade möjligheter till relationsskapande, en förbättrad skolkultur och fördjupad förståelse för språkliga skillnader.

Enligt NC:s hemsida säger en av de intervjuade sfi-eleverna, Rebab:

– Tänk dig själv att komma ny till ett samhälle och börja skolan. Om du inte förstår vad läraren säger så kan du inte lära dig.

Hos Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) finns stödmaterial och artiklar som behandlar temat modersmålsstöd inom vuxenutbildningen ur olika perspektiv.

Läs mer: https://www.su.se/nationellt-centrum-for-svenska-som-andrasprak/råd-och-stöd/resurser-och-fördjupning/modersmålsstöd-inom-vuxenutbildningen-1.641876

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.