Vad vill de politiska partierna med sfi?

Text: Annsofie Engborg.

[2023:06, 2023-06-15] Hur ser de politiska partierna på sfi och sfi:s framtid? Vi har läst Tidöavtalet och sökt efter sfi på de politiska partiernas webbplatser.

I Tidöavtalet (2022) föreslås en utredning tillsättas: ”Utredningsarbetet ska […] få i uppdrag att föreslå förstärkningar av SFI-undervisningen. Bland annat bör SFI med yrkesutbildning erbjudas nyanlända i alla kommuner” (s. 46).  Dessutom omnämns sfi i samband med etableringsersättningen. Den föreslås ses över och alternativt reformeras: ”… etableringstillägget och rätten till kompletterande försörjningsstöd bör avskaffas för dem som har etableringsersättning” och det ska ställas krav på aktivt deltagande i sfi och deltagande i aktiviteter på heltid för etableringsersättning.

Hur ser då respektive regeringsparti på sfi och sfi:s framtid?

Moderaterna: ”Svenska språket är nyckeln till integration”. Moderaterna delger (2022-08-16) att sfi ska bli effektivare. Moderaterna vill införa utbildningsplikt och att varje individ ska ha en individuell prestationsplan med kunskapsmål att uppnå under sina studier.

Liberalerna: ”Att kunna svenska handlar om frihet och självbestämmande och på svenska för invandrare, SFI, ska nyanlända snabbt lära sig svenska”. Liberalerna konstaterar att språket ger egenmakt och att sfi ska bli mer flexibelt och individanpassat – och ställa tydliga krav. Bland annat föreslås att en kontrollstation ska sättas in efter 52 veckors studier. Om individen inte uppvisar tillfredsställande progression ska annan insats erbjudas, såsom jobb eller praktik. 

Kristdemokraterna: ”Vi vill att SFI med yrkesutbildning stegvis blir huvudalternativet för nyanlända som ska lära sig svenska.” Kristdemokraterna uppger att de vill kunna anpass utbildningen utifrån den enskildes livssituation, exempelvis ”SFI med baby” under föräldraledigheten. Vidare menar Kristdemokraterna att sfi ska införas tillsammans med samhällsorientering direkt på asylboenden.

Sverigedemokraterna: På Sverigedemokraternas webbplats ger ”sfi” ingen träff.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.