Vägar till lärarutbildning

Text: Annsofie Engborg.

[2023:11, 2023-11-15] För att räknas till den sfi-lärarkår som är behörig behövs en lärarutbildning och 30 hp i svenska som andraspråk. Någon färdigpaketerad ”Sfi-lärarutbildning” har inte funnits tidigare.

Den enda lärarutbildning vi har som utbildar för att undervisa vuxna är Folkhögskollärarutbildningen. I övrigt är det en grundskol- eller gymnasielärarutbildning som finns att välja bland. Med en grundskollärarutbildning eller gymnasielärarutbildning blir du behörig att undervisa på komvux grundläggande eller gymnasiala kurser.

För den som arbetar som sfi-lärare och önskar komplettera finns flera vägar till behörighet. Vid Göteborgs universitet ges sedan 2021 kursen SSA129 Svenska som andraspråk inom sfi-utbildningen, grundkurs 30 hp. Kursen ges fortfarande och startar varje höst och vår. Kursen ger, tillsammans med en lärarexamen, behörighet att undervisa i svenska för invandrare. Sedan kursen startade har 147 studenter registrerats på den och 39 studenter blivit klara

Lunds universitet, Linnéuniversitetet och Högskolan Väst ger inom ramen för Lärarlyftet kurser som vänder sig till lärare som vill bli behöriga att undervisa på sfi.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.