Projekt för ökad likvärdighet i Norrköping

”Vi behövde göra resan själva”

Text: Annsofie Engborg. Foto: Privat

[2023:09, 2023-09-15] Vid Komvux sfi i Norrköping arbetar 40 lärare. Med syfte att skapa ökad likvärdighet i undervisningen pågick under 2021 ett projekt att skapa digitala så kallade mallkurser för sfi i kurserna B–D, studieväg 1–3. Samtliga lärare involverades i arbetet.

Tillsammans med en projektledare arbetade förstelärarna Rosita Glimnér Strömberg och Lottie Bäckstrand arbetet med att ta fram mallkurser, det vill säga digitala kurser med en liknande struktur, oavsett kurs, men med kursanpassat innehåll.

– Innan vi startade projektet var vi i kontakt med sfi-verksamheter i andra kommuner för att efterfråga om det fanns erfarenheter av liknande digitala pedagogiska baspaket för att i så fall få tips och råd inför uppstarten av projektet. Det visade sig vara svårt att finna det vi eftersökte, så vi startade vår egen ”mallkursresa” där samtliga pedagoger varit delaktiga i uppbyggnaden, förklarar Rosita Glimnér Strömberg.

Skolan ville ta fram en bas för vad alla elever ska få med sig, vilket skulle skapa likvärdighet oavsett vilken lärare som ledde kursen. Denna baskurs skulle publiceras digitalt. Kommunen hade samtidigt en framtagen strategi för digitalisering inom vuxenutbildning, vilket sammanföll väl med arbetet på komvux.

– Vid arbetets början var vi osäkra på hur arbetet skulle gå till och hur resultatet skulle se ut, berättar Lottie Bäckstrand. Vi behövde göra resan själva.

Projektledaren som fanns med redan i uppstarten hade jobbat med utvecklingsfrågor tidigare. Arbetet med att involvera samtliga lärare tog tid och Rosita och Lottie beskriver att de körde fast många gånger.

– Det var viktigt att få med alla lärare på båten. Alla skulle ha en viktigt roll och vara delaktiga i processen med att bygga upp allt innehåll i mallkursen. Vi tog fram tio teman kopplade till läroplanen och våra kursmål. Innehållet är elevnära så att eleverna ges språkredskap för att kommunicera och att delta aktivt i vardags-, samhälls- och arbetsliv samt fortsatta studier, berättar Lottie Bäckstrand.

Hur är det möjligt att individualisera en mallkurs?

– Ett av våra utvecklingsområden efter Skolinspektionens besök hos oss var individualisering. Det är därför ett utvecklingsområde som vi fokuserat på och arbetat med under vårens konferenstid. Mallkursen är basen där läraren kan lägga till och dra ifrån uppgifter till den enskilda eleven utifrån nivå och behov, förklarar Rosita Glimnér Strömberg.

– Vi har haft mycket resurstid för att individualisera.

Fanns det någon svårighet eller utmaning i framtagandet?

– Ja, hos en del kollegor fanns en rädsla att kreativiteten skulle minska. Det var också svårt att överblicka och välja ut det innehållet som skulle arbetas med i mallkursen under året, berättar Lottie Bäckstrand.

– Ja, en farhåga var att den pedagogiska friheten skulle försvinna, bekräftar Rosita Glimnér Strömberg.

Fördelar med digital baskurs

– Sedan vi sjösatte kurserna i maj 2022 har de flesta börjat se fördelar. Varje kursgrupp samplanerar nu tillsammans. Alla lärare inom samma kursnivå har därför en inblick i varandras arbete. De pedagogiska diskussionerna har numer blivit mer av karaktären HUR? Varje lärare behöver inte längre sitta och uppfinna nytt material. Utöver mallkursen finns en digital materialbank som fortlöpande utökas. Här har läraren stora möjligheter att plocka uppgifter till sin egen grupp/elev och på det sättet individualisera både på grupp- och individnivå. Eftersom vi strävar efter god kvalité på materialet i mallkursen byts en del uppgifter ut eller revideras.

– Arbetet skedde under pandemin. Det posititva i det jobbiga var att processen medförde ett samarbete som stärkte sammanhållningen – och vår digitala kompetens.

Har ni kunnat se några resultat eller positiva effekter av de digitala baskurserna?

– Det är ännu för tidigt att se någon effekt i genomströmningen. En effekt som vi har sett är att eleverna känner sig trygga med strukturen på lärplattformen och har alltid tillgång till materialet hemma. Vi vet också att eleverna idag får en mer likvärdig utbildning än tidigare. Det finns också en röd tråd i kurserna där progressionen synliggörs, berätta Lottie Bäckstrand.

– Arbetet med mallkursen har stärkt det kollegiala lärandet och även involverat samtlig personal på skolan, tillägger Rosita Glimnér Strömberg.

Det fortsatta arbetet

För att kunna fortsätta uppdatera materialet finns ett dokument där förslag inkommer om vad som behövs bytas ut.

– Vi försöker kvalitetsäkra innehållet genom att alltid lägga in uppgifter tillsammans, förklarar Rosita Glimnér Strömberg.

– Mallkursen är en framgångsfaktor men det finns också utmaningar som vi behöver ta oss an. Ett exempel är att hälften av våra elever, ca 500 individer, har flexibel undervisning och kombinerar sina studier med arbete och kan därför inte följa mallkursen fullt ut. Här behöver vi anpassa så att det fungerar med deras studietakt, berättar Lottie Bäckstrand.

Så det var värt allt arbete?

– Hela känslan att vi har gjort det tillsammans är oslagbar!

./.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.