Månadens sfi: Enköping

”Vi har utbyten och samarbeten”

[2019:04, 2019-04-15]

Hur ser ni på sfi-läraryrket? 

– Det känns som ett obeskrivligt viktigt uppdrag att få undervisa vuxna elever och att få vara en förebild för några av dem ( ger oss energi varje dag). Att kunna få möjlighet att påverka deras framtid och integration är en viktig roll för oss på sfi.

Hur samarbetar ni med andra skolor?

– En av mina uppgifter är att leda pedagogisk utveckling i arbetslaget så jag fick en idé att vi skulle behöva samarbeta med andra sfi-skolor. Vi samlade många frågor och skickade till tre olika sfi-skolor (Köping, Sala, Sundbyberg). De svarade på de frågorna och vi fick mycket nya idéer och tankar kring organisationen. Efter jämförelsen har vi till exempel utökat distansundervisningen.

– Nyligen har vi träffat ett arbetslag från Sundbybergs vuxenutbildning. De besökte oss i Enköping förra månaden. Eftersom ett av syftena med studiebesöket var att utveckla och diskutera bedömningen av muntlig interaktion och produktion fokuserade vi på detta. Vi jobbade i mindre grupper och tittade på filmer, muntor som vi spelade in. Det var underlaget för våra diskussioner i grupperna. Vi fick många nya idéer och kunde utbyta erfarenheter under besöket. Det här studiebesöket var så givande så vi vill fortsätta samarbeta och besöka dem i framtiden.

Hur ser ni på kompetensutveckling? 

– Genom utbyten och samarbeten får vi lärare möjlighet till kompetensutveckling. Man kan aktivt utveckla sin undervisning genom att ta del av kollegornas erfarenhet och sen testa detta i sin egen grupp. Att förbättra elevernas måluppfyllelse är viktigt för oss. De har olika förutsättningar, möjligheter och behov.

– På sfi samarbetar vi med kollegor på olika sätt för att utveckla undervisningen. Vi behöver diskutera och träna mer på bedömning av elever i framför allt tala och skriva på olika nivåer, träning ger färdighet. Vi behöver skapa tillfällen för erfarenhetsutbyten.

 

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.