Viljan bakom Vilja förlag

[2019:03, 2019-03-15] Vilja förlag ger ut lättläst litteratur för vuxna. Lina Nordstrand startade förlaget som idag ägs av Studentlitteratur. De båda förlagen jobbar med lärande, utbildningsfrågor och kvalitet och drivs av en stor dos samhällsengagemang. Nu ser de fram emot att bygga vidare på de värdena tillsammans och utveckla utgivningen mot sfi.

 

Kartongerna står travade på varandra. En kreativ oreda råder på kontoret och Vilja förlag står mitt i flytten från Östermalmsgatan i Stockholm till Studentlitteraturs lokaler i Lund. Vi fångar förlagets grundare, Lina Nordstrand, i flykten för att få veta mer om förlaget och deras utgivning. Det blir ett långt samtal om lättläst, integration och läslust.

– Lättläst är en rättighet, fastslår Lina Nordstrand inledningsvis. Och ja, jag vet är stora ord. Men det är sant. Alla i ett samhälle ska ha rätt att tillgodogöra sig kultur och litteratur på den språkliga nivå de befinner sig på. Litteraturen måste möta läsaren med den respekt som mottagaren förtjänar.

Vem är Lina Nordstrand?

– Jag är barnbarn till Hans Peterson, Sveriges första lättlästförfattare, som var god vän med och verksam under samma period som Astrid Lindgren, berättar Lina Nordstrand. Hans Petersons böcker finns utgivna hos böand annat Opal, LL-förlaget, Rabén&Sjögren.

Lina Nordstrand är även dotter till kulturjournalisten Lena Maria Nordstrand som startade Nypon förlag 2010. Det var i en språkrik och språkstark miljö som hon föddes och växte upp.

– Jag har fått orden och språket intravenöst. Jag har tidigt sett vad det innebär att ha ett språk; att det ger makt. Jag har tagit vara på mina möjligheter och använt dem för att förändra. Jag har varit aktiv i ungdomsråd, startat skoltidningar och utbildat mig till journalist. Språket har alltid varit centralt i det jag gör, och en förutsättning för att påverka och förändra samhället till det bättre.

Att Lina Nordstrand hade en trygg uppväxtmiljö, skrivande vuxna och bra lärare skapade en vilja att bidra till något med hjälp av språket. Hon studerade litteratur, retorik och journalistik.

Varför Vilja förlag?

– På en mässa i Borås träffade jag en Sfi-lärare som efterfrågade skönlitteratur och lätta faktaböcker för vuxna. Ingen vuxen ska behöva vara hänvisad till barnböcker. 2012 startade jag Vilja förlag. Jag jobbade parallellt med journalistikstudier och starta förlaget. Idag har vi drygt 300 titlar för gymnasiet och vuxna på fem olika språknivåer: XS–XL.

Integration är ett ämne som verkligen engagerar Lina Nordstrand. Hon lutar sig fram och berättar.

– Jag ställde mig tidigt frågan vad vi kan göra för att öppna upp samhället. Jag menar att det är ett ömsesidigt ansvar att integrationen fungerar. Det är lika mycket upp till personer som är nya i Sverige som upp till de som redan är etablerade gär. Jag önskar att fler såg sin roll i världen och att vi ser vår roll som världsmedborgerare. Då är det lättare att känna och ta ansvar för varandra och för vår värld också i det lilla. Men jag upplever att vi svenskar har en tendens att sluta in oss i en bubbla. I ännu snabbare takt än någonsin förut.

– Med Vilja vill jag nå personer med ett annat modersmål eller de som av andra skäl behöver stärka sitt språk. Böckerna är en välsmord nyckel till språket. Det handlar bland annat om att ge alla ett stort ordförråd, byggstenarna till ett rikt språk. Då kan fler göra sin röst hörd, ta vara på sina rättigheter och förstå sina skyldigheter,och därmed bidra till samhället vi alla är en del av. För att bryta segregation och utanförskap behöver vi börja med att stärka individerna som utgör samhället men som idag står utanför, kanske på grund av språket eller andra hinder. De måste bjudas in i gemenskapen. Ett samhälle där alla inte är inkluderade, där vissa upplever att de är utanför eller inte har möjlighet eller får vara med är en farlig utveckling.

Vad är lättläst för vuxna sfi-elever? Hur tänker du kring utgivning där?

– För vuxna, som vi ser det, ska den lättlästa texten vara ett lustfyllt språkutvecklande verktyg. Med texter som skapar lust får man en bra lästräning. Man behöver läsa mycket och varierat, och då måste såväl viljan som lusten finnas. Böckerna som vi ger ut ger ibland en förståelse för Sverige, exempelvis inblick i svensk historia. Där kan vi visa att vissa rättigheter idag har folk tidigare fått kämpa för. Sverige har inte alltid sett ut så som det gör idag. Det finns alltså också en bildningsaspekt i det hela. Men det är framför allt viktigt att det finns böcker likt utgivningen i samhället stort. Man vill läsa det som alla andra läser. De böcker som recenseras i tidningar och som vi pratar om i fikarummet. Böcker som är riktigt bra och väcker läslust.

Vad är viktigt att tänka på med lättlästa böcker för sfi?

– Att de är åldersrelevanta och att de finns att tillgå på flera olika språkliga nivåer. Det lättlästa utbudet ska givetvis spegla utbudet av litteratur i samhället i stort. Den lättlästa läsekretsen är precis lika mångfacetterad som vilken läsekrets som helst, därför måste det finnas böcker om allt. Om sport, kärlek, vänskap, intressen, faktaböcker och annat.

– Jag skulle också vilja passa på att tacka er sfi-lärare. I varje möte med er får jag nya idéer. Vi ses ibland hos er på sfi, ibland på bokmässan i Göteborg och ibland på andra typer av fortbildningar. Jag vill bara passa på att tacka er för alla samtal se de senaste åren givit upphov till. Utan er vilja skulle Vilja inte finnas.

Sedan maj 2018 är Vilja förlag en del av Studentlitteratur vilket Lina tycker känns oerhört spännande. Tillsammans med dem tänker Lina förbättra utgivningen och stärka respektive erbjudanden mot sfi.

– Vi har en spännande resa framför oss, avslutar Lina Nordstrand.

 

Text: Annsofie Engborg

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.