Vuxenperspektivet centralt i ny studie om litteracitetsundervisning för vuxna

Text: Annsofie Engborg.

[2021:09, 2021-09-15] Hur kan litteracitetsundervisning tillämpas på studieväg 1, den studieväg där vuxna har kort eller ingen skolbakgrund? Denna kvalitativa studie är genomförd av Evalott Åkerdahl, Malmö universitet (2021).

Enligt tidigare forskning framhålls vikten av vuxenperspektivet och vikten av lärarens förhållningssätt gentemot eleverna. De har rätt att bemötas som kompetenta vuxna individer (Franker 2013, Wedin 2017, Colliander 2018). Studien om litteracitetsundervisning bygger på en intervju med sex yrkesverksamma lärare, där resursperspektivet är centralt. Undervisningen som lärarna redogör för bygger på ett vuxenrelevant vardagsnära och autentiskt material. Resultatet visar att elevernas resurser – språkliga erfarenheter och kunskaper – behöver kartläggas och att undervisningen ska bygga på material som är aktuellt för eleverna. Vuxna ska ges möjligheter att använda sitt starkaste språk i sfi-undervisningen för att utveckla sina kunskaper i och om svenska språket, exempelvis i den grundläggande läs- och skrivinlärningen.

Litteracitet som begrepp spänner över ett större fält än att kunna läsa och skriva. Den inkluderar även symboler, multimodal text, bildtolkning och visuella texter. Att vara funktionellt litterat kännetecknas enligt Unesco av att kunna kunna delta i det skriftpråkliga samhället och i sociala sammanhang.

Läs studien här.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.