Yrkes-sfi

Text: Annsofie Engborg.

[2020:10, 2020-10-15] För att lära sig ett språk behövs ett innehåll. För att lära sig ett innehåll behöver man språket. Vad kommer först? Språket eller innehållet?

Åsikter om sfi har länge präglats av att eleverna ska lära sig språket först, innan de är redo för arbete eller studier i andra kurser.

I politisk debatt ser vi två läger. De som tycker att sfi-elever ska gå sfi först och studera andra ämnen senare – och de som menar att språk utvecklas när man är motiverad och det finns ett innehåll. De senare har stöd i forskning om vuxnas lärande.

Över hela landet erbjuds olika typer av sfi, bland annat sfi med yrkesinriktning eller i kombination med yrkesutbildning.

Skolverkets statistik visar att yrkeskurser är det som ökar mest inom komvux. Ökningen från 2016 års nivå (79 000 elever) har under 2019 närmat sig 100 000 elever. De vanligaste yrkesinriktningarna är Vård och omsorg samt Barn och fritid.

Även inom yrkes-sfi har Vård och Omsorg samt Barn och fritid stor popularitet. Utmaningen har varit att få eleverna att förstå innehållet i yrkeskurserna. Det har därför gjorts och görs försök på yrkesintegrerad sfi i Sverige.

Svårigheten och utmaningen har varit att ge lärarna verktyg och organisatoriska förutsättningar för samarbete som gynnar eleven. Eleverna behöver i högre grad stöttning i yrkeskurserna för att kunna ta till sig dem.

 

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.