Yrkessvenska

Text: Annsofie Engborg.

[2023:04, 2023-04-15] Språket har en central roll i många yrken. Vi behöver läsa och förstå texter, ta emot muntlig information, skriva meddelanden och samtala med kollegor och andra i vår yrkesvardag. Vad är yrkessvenska och hur kan man lära sig det?

Kombinationsutbildningar, där vuxna kombinerar yrkesutbildning med språkstudier, växer. Yrkeskurser och yrkespaket på komvux spänner över en rad olika branscher, exempelvis Barn och Fritid, Hotell och Turism, Försäljning och Service, Bygg och Anläggning. Syftet med kombinationsutbildningarna är att korta vägen till arbete.

Det är en språklig utmaning för en sfi-elev att studera yrkeskurser på gymnasial nivå. För att förberedas språkligt inför sin kommande yrkesvardag behöver eleven utveckla språket för formella och informella texter och samtalssituationer.

För undervisningen innebär det en språkligt tillgänglig undervisning där varje elev ges utrymme att vara delaktiga och använda språket för att samtala om innehåll och kunskaper de behöver i yrket – men även att öva inför kommande språk- och kommunikationssituationer i arbetslivet.

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.