Kartläggning och validering

Text: Annsofie Engborg

[2020:02, 2020-02-15] För att kunna bedriva en sfi-utbildning vars undervisning ska utgå från eleven måste elevens bakgrund och kompetenser kartläggas. Arbetet mynnar ut i en individuell studieplan.

Med hjälp av kartläggningen synliggörs elevens samlade kunskaper och erfarenheter. Detta arbete är vanligt inför eller i början av en kurs. Att avsätta gott om tid till varje elev ger ett mycket bra underlag inför aktuella och framtida studier. Ju grundligare kartläggning, desto godare förutsättningar för en individanpassad utbildningstid.

Denna kartläggning kan sedan användas på olika sätt. Skolbakgrunden visar vilken erfarenhet eleven har av tidigare studier – omfattning, nivå och eventuell inriktning i högre studier. Resultatet kan leda till en bedömning för elevens kommande studier.

Även tidigare yrkesliv och sysselsättning är intressant vid kartläggningen, eftersom även detta påverkar sfi-undervisningen.

Skolverket har arbetat fram olika kartläggningsformulär att använda och berättar även mer om riktilinjer i arbetet med validering. Både en inledande och en fördjupad kartläggning behöver komma till stånd innan eleven bedöms.

Här finns en gratis webbutbildning (Skolverket) i valideringsarbete, där du kan följa fyra personers väg till validering och bedömning. Se introduktionsfilmen till utbildningen: https://www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-utbildningar/valideringsarbete-i-teori-och-praktik—webbkurs

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.