#2019:04

”Vi har utbyten och samarbeten”

Hur ser ni på sfi-läraryrket? 

– Det känns som ett obeskrivligt viktigt uppdrag att få undervisa vuxna elever och att få vara en förebild för några av dem ( ger oss energi varje dag). Att kunna få möjlighet att påverka deras framtid och integration är en viktig roll för oss på sfi.

Läs mer

Lillemor Malmbo, NC: ”Förutsättningarna måste bli bättre”

Nationellt centrum för svenska som andraspråk, NC, är aktiva i dialogen i sociala medier med sfi- och sva-lärare och andra pedagogiskt verksamma. Ny webbredaktör är Lillemor Malmbo, som också kommer arbeta med vuxenutbildningsfrågor.

Vilka är dina huvudsakliga uppgifter hos NC?

Läs mer

Boken som skildrar sfi inifrån

Karin Ulveson är sfi-läraren bakom boken Svenska för främlingar (Celanders 2018), en bok i bloggformat om sfi-läraren Ebbas smått kaotiska yrkesvardag.

Boken har fått genomslagskraft och lästs av lärare, forskare och politiker.

– Boken har lett till många kontakter, och även några framträdanden, berättar Karin Ulveson för Sfi-lärartidningen. Det finns inte många böcker som skildrar sfi inifrån. Ska man utveckla sfi behövs röster från olika håll.

Läs mer

Bok: Tro hopp och sfi

Under fyra månader – maj–augusti, följer vi sfi-lärarens dagboksanteckningar – om att vara lärare, om alfabetisering, om språkcafé, om krav, mål och visioner. Och mycket mycket mer.

Folkuniversitetets förlag har gett ut Eva Thors Rudvalls Tro hopp och sfi (2018) med förhoppning om att hos läsaren ingjuta ”mod och tillförsikt” i en verksamhet som allt som oftast omskrivs i nedvärderande och kritiserade ordalag.

Läs mer

Projekt InVäst

Västsveriges sfi-verksamheter får under 2016–2019 draghjälp av ett ESF-projekt (Europeiska Socialfonden) i att utveckla och stärka kvaliteten inom sfi genom kompetensutveckling och processledning.

Projektgruppen har byggt en öppen hemsida med namnet SfiVäst.

Läs mer