Gästskribent: Sång på schemat

Text: Emma Nilsson, Axel Weüdelskolan i Kalmar

[2019:05, 2019-05-15] Att sången är ett bra redskap i träningen av vokalljuden kände vi alla väl till. Vi visste att sången hjälper minnet med nya fraser. Men hur får man sången att bli en del av undervisningen?

Nu har vi haft sångsamlingar varje vecka i drygt ett år. Jag tänkte presentera hur vi gör och hur vägen har sett ut. “Vi” är lärarna på studieväg 1 på sfi i Kalmar. Jag håller i samlingen, men alla är med och har tankar och synpunkter. Alla lärare sjunger!

Fredagseftermiddagen ville vi ägna åt kommunikationsträning. Vi testade många olika upplägg och grupperingar. Men vi kände att sången förtjänade mer utrymme. Många elever var tveksamma till att sjunga tillsammans. Vi fick lägga tid på några utvärderingar och många spännande tankar kom fram.

“Det är jobbigt att sjunga fel.”

“Jag vill inte att männen ska se mig när jag sjunger.”

“Jag har svårt att lära mig sångerna.”

Men det fanns en vilja att fortsätta, och vi hade stöd från de allra flesta eleverna.

Återkommande aktivitet

Vi lät sångsamlingen bli en återkommande aktivitet. Varje fredag, i ca 35 minuter, sjunger vi. Vi har en stor aula och samlingen börjar med att alla sitter och sjunger. Några sånger med mer texter, nya ord och nya fraser tränas in. Vi sjunger sånger där varje långt vokalljud tränas. Till detta använder vi boken Arne lagar matav Hillevi Torell. Vi har upplevt att enkel stämsång och växelsång ger koncentration och aktivitet. Texterna finns på väggen, vi vill inte ha sångblad som stör uppmärksamheten.

När det återstår en kvart kommer alla nära varandra och samlas runt pianot. Vi sjunger växelsånger med dialogtema som hälsningsfraser och frågor. Till detta finns bra sånger i boken Sjung och träna svenskaav Helena Bogren och Karin Sundström.

Långsiktighet och uthållighet

Det har tagit lång tid att få eleverna aktiva och riktigt sångvilliga. Många fredagar med samma sånger har krävts. Jag har många gånger tänkt att det blir enformigt, men vi förstår att det är först efter ganska lång tid som texterna och melodierna fäster sig. Och först efter ganska lång tid har vi sett den effekten vi hoppades på, att eleverna skulle plocka fram fraser från sångerna när de tränarpå att tala. Vi lärare kan återknyta till vokalsångerna, temasånger och frågesånger i undervisningen.

Stöd från forskning

I 35 minuter är alla aktiva. Alla är med och läser texterna, de flesta sjunger, några talar eller mumlar. Det finns mycket forskning om relationen mellan språkutveckling och sång. Man kan tex läsa att i sången förstärks språkets prosodi. Man får den nödvändiga upprepningen och båda hjärnhalvorna är aktiva. Vidare kan sången överbrygga talsvårigheter.

Framsteg

Vi har inte gjort några specifika studier av våra elevers enskilda språkframgångar som beror på sången, men vi kan alla ge exempel på små framgångsögonblick. I sångsamlingen ser vi att de blyga och tysta kliver fram, ställer sig nära en kompis och faktiskt sjunger på svenska.

Samlingen avslutas med “Nu går sista visan”. I takt med att eleverna lär sig den sången blir vi lärare mer och mer tårögda när vi kommer till “… tack för att jag får ha dig, tack för att alla finns”. När sången är slut avslutar vi veckan.

 

/Emma Nilsson och arbetslaget på SFI studieväg 1, Axel Weüdelskolan i Kalmar

 

Fyll i dina kontaktuppgifter och ta del av våra bästa skrivtips månad för månad.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.