#Nationella prov

”Sambedömning är nyckeln”

[2019:10, 2019-10-15] I Partille har lärarna knäckt nöten för att säkerställa att eleverna får rätt betyg. Lösningen är sambedömning. Marie Stenqvist tar emot oss på Partilles perrong och berättar hur lärarna på sfi arbetar.

I Partille har ett arbetslag verkligen hittat ett sätt använda kollegiet. Att arbeta kollegialt och vara kreativa tillsammans. Transparens är verkligen a och o.

Läs mer

”Nationella provet ska stödja, inte styra”

[2019:10, 2019-10-15] Vad spelar egentligen Nationella provet i sfi för roll? Kan man använda det som återkommande test i kursen? Eller vad är egentligen provet till för? Vi riktar våra frågor till Annika Spiik på avdelningen för Nationella prov, Skolverket.

Hur viktigt är NP egentligen för sfi? Hur ser du på NP:s roll i sfi-undervisningen?

– De nationella provens syfte är att stödja betygssättningen.

Läs mer